Eesti
English
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Eesti passi taotlemine Ameerika Ühendriikides


 

Eesti passi  taotlemiseks tuleb pöörduda isiklikult peakonsulaati. Taotlust posti teel peakonsulaati esitada ei saa. Palun broneerige selleks eelnevalt vastuvõtuaeg internetis.

Alla 12-aastaste laste passitaotlused võib saata Politsei- ja Piirivalveametisse posti või e-posti teel.

Ainult ID kaardi taotlusi on samuti võimalik esitada Politsei- ja Piirivalveametile posti või e-posti teel:

ID kaart täiskasvanule
ID kaart lapsele

NB! Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui kaks aastat, saate passi taotleda Politsei- ja Piirivalveametist ka posti või e-posti teel


KORDUVA EESTI PASSI JA ID-KAARDI TAOTLEMINE

Korduva passi või ID-kaardi taotlemiseks peakonsulaadis on vaja esitada:

 1. avaldus (pdf).  Avaldus tuleb täita trükitähtedega ja palun lisada avaldusele kontaktandmed Ameerika Ühendriikides.
 1. üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

 2. lapsele passi taotlemisel teise lapsevanema kirjalik nõusolek.
 3. kui Teie andmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument.

Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (näit. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilliga.
Apostill on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem infot selle kohta, kuidas on võimalik apostilli taotleda Ameerika Ühendriikides, leiab siit

       5. riigilõiv (vt Riigilõivu määrad). Peakonsulaadile saab riigilõivu tasuda kohapeal sularahas või Money Order’iga.

 

ESMKORDSE PASSI TAOTLEMISEL tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

 1. sünnitunnistus
 2. Eesti kodakondsust tõendav dokument. Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad näiteks alljärgnevad dokumendid:       
 • Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass, kaitseväe tunnistus, kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid (andmed on Riigiarhiivis)
 • Perekonnakirjad, mida on võimalik peakonsulaadi kaudu tellida Eestist. Lähemat infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada peakonsulaadi koduleheküljelt: dokumendi tellimine

       3. riigilõiv  (vt. Riigilõivu määrad). Peakonsulaadile saab riigilõivu tasuda kohapeal    sularahas  või Money Order’iga.

 

ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMINE LAPSELE:

 1. avaldus (pdf).  Avaldus tuleb täita trükitähtedega ja palun lisada avaldusele kontaktandmed Ameerika Ühendriikides.
 2. üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid  Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.  
 3. koopiad mõlema vanema passist
 4. lapse teise vanema kirjalik nõusolek
 5. mõlema vanema nimega sünnitunnistus.
 6. riigilõiv  (vt.Riigilõivu määrad). Peakonsulaadile saab riigilõivu tasuda kohapeal sularahas  või Money Order’iga.

Pass väljastatakse omanikule isiklikult allkirja vastu peakonsulaadis New Yorgis, suursaatkonnas Washingtonis või aukonsuli poolt  (aukonsulite nimekiri).

ID-kaarte väljastavad peakonsulaat New Yorgis, suursaatkond Washingtonis  ja aukonsulid Atlantas, Bostonis, Chicagos, Huntersvilles, Lincolnis, Los Angeleses, Miamis, Phoenix´s, Portsmouthis, Seattles, San Franciscos (Palo Altos) ja St.Petersburgis (nimekiri täienes 01.01.2015).

Alla 15-aasta vanuse lapse seaduslik esindaja passi või isikutunnistuse väljastamisel on üks tema vanematest.

 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee