Eesti
English
KONSULAARINFO » RIIGILÕIVU MÄÄRAD »

Riigilõivu määrad aprillis 2018


RIIGILÕIVU  PALUME TASUDA SULARAHAS.

Tšekke aktsepteerime posti teel esitatud toimingute puhul.

PALUME LEIDA TÄPNE SUMMA!


Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID

Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend;

rahvastikuregistri väljavõte)          

25 USD

Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta

37 USD

Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud

37 USD

 

EESTI PASS

Alla 15-aastastele lastele ja pensionäridele

25 USD

Täiskasvanud

74 USD

 

ID-KAART

Alla 15- aastastele ja pensionäridele

13 USD

Täiskasvanud

62 USD

 

EESTI PASS ja ID-KAART

Alla 15- aastastele ja pensionäridele

31 USD

Täiskasvanutele

99 USD

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE

Isikut tõendava dokumeni väljastuskoha muutmise taotlemine

62 USD


 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE

Notariaalne kinnitamine

37 USD

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST

Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine

38 USD

Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri

62 USD

Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta

25 USD

Karistusregistri teatise esmakordne tellimine

25 USD

 

Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu

37 USD

 

ELAMISLOAD

Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine

 31 USD

Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine

99 USD

Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine

148 USD

EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine

 62 USD

Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine

222 USD

Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine

 62 USD

Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine

 74 USD

Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine

 62 USD

Elamisloakaardi (all 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine

 13 USD

 ELAMISLOAD

VIISAD


lühiajaline Schengeni viisa (C)

74 USD

lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-12. a taotlejale 

44 USD

EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele

44 USD

pikaajaline viisa (D)

99 USD

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee