Eesti
English
KONSULAARINFO » TÕENDID, DOKUMENTIDE TELLIMINE JA KINNITAMINE »

DOKUMENTIDE TELLIMINE JA EDASTAMINE


(Eestist ametiasutusest tellitav dokument, nt arhiividokument, karistusregistri teatis, apostille kinnitus vms.)

DOKUMENDI TELLIMINE
Peakonsulaadi kaudu on võimalik tellida Eesti ametiasutuste poolt väljastatavaid dokumente (arhiiviteatisi, väljavõtteid, tõendeid jne).
 
Esitada tuleb:
·         dokumendi tellimistaotlus (pdf)
·         riigilõiv
·         koopia tellija isikut tõendavast dokumendist
·         lisadokumendid  vastavalt tellitavale dokumendile
 
arhiividokumendi ja  perekonnakirja kinnitatud ärakirja tellimiseks esitatakse lisaks küsimustik eesti, vene või inglise keeles. Dokumendi väljastab arhiiv vms asutus Eestis (eesti keeles). Perekirjad, arhiivitõendid   Vt riigilõivud

kodakondsuse puudumise kohta tõendi tellimisel esitatakse täiendavalt 
Tõendi väljastab Politsei- ja Piirivalveamet Eestis (eesti keeles) tasuta.

apostille kinnituse tellimisel esitatakse lisaks  avaldus apostille'i saamiseks ja dokument, mille kinnitamist soovitakse. Dokumendi kinnitab apostille'iga notar Eestis.
Notari tasu dokumendi apostillimise eest on 22,35 eurot, millele lisandub käibemaks  ja  tagasisaatmisel postiga postiteenuse tasu (tasutakse  notarile tema esitatud arve alusel). Lisateave  Notarite Koja  veebilehel:  dokumendi apostillimine.

karistusregistri teatis.  Eesti karistusregistri tõendeid (Police clearance certificate/Certificate of good conduct) väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel. Esmakordne teatis on tasuta.

Teatis väljastatakse  eesti keeles. Eestikeelne teatis tuleks Ameerika Ühendriikides kasutamiseks tõlkida või siis täiendavalt kinnitada  konsuli antud tõendiga (milles sisuliselt kinnitatakse isikuandmete õigsust ja karistusregistri teatise sisu).
 
nimemuutmise tõendi tellimisel tuleb arvestada, millal ja kuidas on nimemuutmine vormistatud.
Kui nimemuutmise otsus on tehtud peale 31.03.2005, annab tõendi siseministeerium või maavalitsus, kes otsustas nime muutmise (tellitakse väljavõte vastavast käskkirjast või otsusest), sel juhul tuleb lisaks dokumendi tellimistaotlusele täita küsimustik (eesti, vene või  inglise keeles);
kui nimemuutus toimus enne 30.03.2005 ja selle kohta on perekonnaseisuametis koostatud akti alusel antud nimemuutmise tunnistus, annab nimemuutuse tõendi perekonnaseisuasutus Eestis (või konsul). Sel juhul tellitakse tõend rahvastikuregistrist. Lisaks dokumendi tellimistaotlusele tuleb täita perekonnasündmuse tõendi taotlus (eesti, vene või inglise keeles).

NB! Peakonsulaat saadab tellitud dokumendid tavapostiga. Kui eelistate edastamist  kiir- või tähitudposti teenusega, palume  edastada koos dokumendi tellimusega  vastavalt margistatud ja  aadresseeritud ümbriku.
 
VÄLISRIIGI DOKUMENDI TELLIMINE
Peakonsulaadi  kaudu on võimalik tellida ka välisriigi dokumente.
Üldjuhul saab dokumente tellida riikidest, kus Eestil on olemas välisesindus, võimalusel püüame vahendada tellimusi ka teistesse riikidesse. On riike, kus dokument väljastatakse otse dokumendi soovijale (ilma välisministeeriumi või peakonsulaadi vahenduseta), seega palume kindlasti enne tellimuse esitamist täpsustada, kuidas toimub  soovitava dokumendi tellimine, millised ankeedid või küsimustikud peab esitama ning kas dokumendi väljastamine on tasuline.

Täpsem teave Välisministeeriumi kodulehel.


DOKUMENDI EDASTAMINE
Peakonsulaadi (või Välisministeeriumi) kaudu on võimalik edastada dokumente Eesti (või välisriigi) ametiasutustele või isikutele. Dokumendi edastamist saab taotleda isiklikult saatkonnas või posti teel aadressil: 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York, NY 10017-2001
Dokumendi edastamiseks peakonsulaadi kaudu tuleb
  • lisada edastatav dokument;
  • tasuda riigilõiv  või lisada riigilõivu tasumist tõendav teave.
NB!  Dokumendi edastamine Eestist Ameerika Ühendriikidesse  toimub välisministeeriumi kaudu. Lisateave Välisministeeriumi kodulehel ja Välisministeeriumi konsulaarosakonnast telefonil +372 637 744
 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee