Eesti
English
KONSULAARINFO » TÕENDID, DOKUMENTIDE TELLIMINE JA KINNITAMINE »

Apostilli tellimine Ameerika Ühendriikides


Ühes riigis väljaantud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse kohta. Selleks tuleb Ameerika Ühendriikides välja antud dokument, juhul kui seda soovitakse esitada Eesti ametiasutustele, kinnitada vastava tunnistusega (apostilliga).

Välisriigi avalik dokument tuleb tunnistusega (apostilliga) kinnitada välisriigis, kus dokument on välja antud. Rohkem infot selle kohta, kuidas on võimalik apostilli taotleda Ameerika Ühendriikides, leiab siit 

Kui avalik dokument on apostillitud, on seda võimalik kasutada kõikides välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga (RT II, 2000 27, 165; 2002, 90, 521) ühinenud riikides, mille loetelu on kättesaadav siit

NB! Apostillitud peab olema originaaldokument. Juhul kui soovitakse kasutada originaaldokumendi kinnitatud koopiat, peab koopia olema tehtud originaaldokumendist, mis on eelnevalt apostillitud.

Kui nt Eesti passi taotlemisel nime muutumise tõttu esitatakse abielutunnistus, millelt ei nähtu abielujärgne nimi, tuleb lisaks esitada muu dokument, millel kajastub isiku uus nimi (nt elamisluba, välisriigi pass).

Kuna apostilli eesmärk on kinnitada dokumendi väljaandja pädevust, ei ole aktsepteeritud notari toimingule võetud apostill (nt notar kinnitab originaaldokumendi koopia õigsust ja seejärel on notari allkirjale võetud apostill; notar ei vastuta sellisel juhul originaaldokumendi andmete õigsuse eest).


Mõisted

Apostillimine on formaalsus, millega avalikule dokumendile kinnitatakse eraldi lehel tunnistus, millega pädev ametiasutus kinnitab avaliku dokumendi allkirja ja dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust või allakirjutanud isiku pädevust.

Avalik dokument on:
  • dokument, mille on välja andnud kohus või kohtuga seotud ametiasutus või isik, nagu riiklik süüdistaja, kohtuametnik või kohtutäitur (näiteks kohtuotsuse ärakiri, väljavõte registrist);
  • haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis);
  • notari või vandetõlgi dokument.
 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee