Eesti
English
KONSULAARINFO » KUI VAJAD VÕÕRSIL ABI! »

Julgeolekuohud Eesti Peakonsulaadi New Yorgis konsulaarpiirkonnas


                    

Õnnetus- ja hädaolukorrad tulevad sageli ette ootamatult ja nende areng pole üldjuhul etteaimatav. Võimatu on anda üksikasjalikke tegevusjuhiseid iga katastroofi ja hädaolukorra või kriisi  jaoks. Hädaolukordadena  saab käsitleda neid olusid, mis kujutavad endast arvestatavat ohtu ja turvariski, sealhulgas katastroofisündmused, loodusõnnetused, keskkonnaõnnetused, poliitilised rahutused, riigisisesed kokkupõrked erinevate rahvarühmade vahel, terrorism või sõjaseisukord.

Ameerika Ühendriikide valitsus on hädaolukordades vastutav kõigi eest oma võimupiirkonnas ning kõigil tuleb täita kohalike ametivõimude juhiseid. Samas saab igaüks enda ellujäämisvõimalusi suurendada. Soovitame end kurssi viia oma piirkonna päästeasutuste juhistega ning osariigi võimude valmisolekuplaanidega. Peakonsulaat rõhutab, et igaüks peaks olema valmis erandolukordadeks ja ebatavalisteks asjaoludeks ning nendeks omaalgatuslikult ette valmistuma.

New Yorgi osariigis viibijail soovitame tutvuda NYC kriisikäitumisjuhistega, nutitelefoni omanikel laadida alla Ready NYC app. 

Lisainfo järgnevatelt asutustelt:

New York Office of Emergency Management:   http://www.nyc.gov/oem

New York City politsei:  http://www.nyc.gov/nypd

New York City tuletõrje:   http://www.nyc.gov/fdny

NYC.gov/notifynyc

Teistes osariikides viibijatel palume tutvuda alljärgneva infoga:

Ready America:      http://www.ready.gov

The Federal Emergency Management Agency:   http://www.fema.com

Department of Homeland Security:  http://www.dhs.gov

U.S. Fire Administration:   http://www.usfa.dhs.com

American Red Cross:  http://www.redcross.org

Citizen Corps:  http://www.citizencorps.gov

U.S. Government avian and pandemic flu information:  http://www.pandemicflu.gov

National Hurricane Center:  http://www.nhc.noaa.gov                                                                                           

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee