Eesti
English
KONSULAARINFO » KUI VAJAD VÕÕRSIL ABI! »

Reisidokumendi kaotus / hädaabidokumendi väljastamine Eestisse naasmiseks

01.09.2015


Kui te kaotate või teilt varastatakse välisriigis olles pass või ID-kaart, saab konsul (või aukonsul) väljastada teile hädaabidokumendi.

Eesti kodanikele väljastatakse tagasipöördumistunnistus. Dokumendi saamiseks on vaja esitada 2 ühesugust fotot ja taotlusankeet.

Eestis elamisluba omavale välismaalasele väljastatakse tagasipöördumisluba.Dokumendi saamiseks on vaja esitada 2 ühesugust fotot ja taotlusankeet

Kui dokument on kaotsi läinud kuriteo tagajärjel, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida tõend kuriteost teatamise kohta.  

NB! Hädaabidokument on mõeldud Eestisse tagasi pöördumiseks - sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada välisriigis. 

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui teil on kahtlus, et teie ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (näiteks teie nimel digitaalallkirja anda), helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril 1777 (välismaalt helistades (+372) 6773377 ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Selleks küsib abiliin teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatamiseks peate vähemalt mõned neist andmetest ütlema ning sertifikaadid peatatakse. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Kui ID-kaart kaob, teavitage kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi kui füüsilise dokumendi kehtetuks.

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee