Eesti
English
KONSULAARINFO » KUI VAJAD VÕÕRSIL ABI! »

Õnnetused ja haigestumised


Ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral välisriigis võib konsul aidata leida vajalikku arstiabi ning võtta ühendust lähedastega Eestis (või mujal).

Vajadusel abistab konsul ka haige Eestisse transportimise küsimustes.
Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis, saavad koheselt vajaminevat arstiabi samadel alustel, kui selles riigis elavad kindlustatud inimesed. Arstiabi saamiseks peab esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumenti.


NB! tuleb arvestada, et erinevate EL liikmesriikide haigekassasüsteemid on erinevad – mõnes liikmesriigis kehtiva süsteemi kohaselt kannab patsient ise osad ravikuludest, ka nt kiirabi kulud jms.

Soovitame ravikindlustuse osas uurida lisainfot eelnevalt Eesti Haigekassa kodulehelt ja võtta reisile Euroopa Liitu kaasa Euroopa ravikindlustuskaart.

NB! Eesti Haigekassa  ei kata välismaal haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute kõiki kulusid, sh kojutoimetamise kulusid.

Selleks on reisikindlustus!

Reisikindlustus jaguneb tervise-, reisi- ja pagasikindlustuseks. Reisikindlustuse raames olev tervisekindlustus on laiema kattega kui ravikindlustus.

Ravikindlustus tagab esmase meditsiiniabi, kuid kindlustusseltsiga sõlmitud reisikindlustuslepingu alusel saab katta kõik muud kulud, mis kaasnevad teises riigis ootamatu tervisehäda, õnnetuse või muu ettenägematu asjaoluga seonduvalt, näiteks:

  • kiirabi- ja haiglakulud (nii era- kui riiklik), ravimid
  • haige transpordikulud ja kodumaale tagasitoimetamise kulud
  • kindlustatut saatva isiku majutus- ja elamiskulud
  • surmajuhtumi korral põrmu tagasitoimetamine Eestisse või matusekulud välismaal.

Reisikindlustuse hind sõltub reisija vanusest, reisi sihist ja kestusest ning valitud kindlustussummast.

Täiendavat infot küsige sobivast reisibüroost või kindlustusseltsist.

Kui teil ei ole reisile minnes sõlmitud reisikindlustuse lepingut, jäävad ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tekkivad kulud teie või teie lähedaste kanda.

NB! Autoga reisides peab autol  olema kehtiv sõidukikindlustus ja  kehtivad juhiload ning auto tehnilised näitajad peavad vastama reisil läbitavate riikide nõuetele!

Ärge unustage rohelist kaarti!
Roheline kaart on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal. Roheline kaart on kohustuslik reisimaks väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike (v.a. Šveits). Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on roheline kaart soovituslik, aga piisab ka ainult liikluskindlustuse poliisist. Alates 15.05.2009 väljastavad kõik Eestis tegutsevad kindlustusseltsid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike reisimiseks rohelisi kaarte tasuta.

Roheline kaart on soovitatav reisides järgmistesse riikidesse

Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Island, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Norra, Holland, Portugal, Poola, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Šveits.
Roheline kaart on kohustuslik reisides järgmistesse riikidesse
Albaania, Andorra, Bulgaaria, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Maroko, Moldova, Makedoonia, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja alates 01.01.2009 ka Venemaa.
 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee