Eesti
English
KONSULAARINFO » EESTI PASS JA ID-kaart »

Eesti passi taotlemine Ameerika Ühendriikides


Eesti passi  taotlemiseks tuleb pöörduda isiklikult peakonsulaati. Taotlust posti teel peakonsulaati esitada ei saa. Palun broneerige selleks eelnevalt vastuvõtuaeg internetis
 • Ainult ID kaardi taotlusi on samuti võimalik esitada Politsei- ja Piirivalveametile posti teel või e-taotluskeskkonnas teel: ID-kaart täiskasvanule, ID-kaart lapsele

 •  NB! Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui viis  aastat, saate passi taotleda Politsei- ja Piirivalveametist ka posti või e-posti teel


KORDUVA EESTI PASSI JA ID-KAARDI TAOTLEMISEL peakonsulaadis,  palume esitada:

 1. avaldus, mis on täidetud musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks.

 2. üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm), täpsemalt Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

 3. fotoga isikut tõendav dokument.
 4. lapsele passi taotlemisel teise lapsevanema kirjalik nõusolek.

 5. kui Teie andmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument.  Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (näit. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilliga.

Apostille on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem infot apostilli taotlemisest Ameerika Ühendriikides, leiab siit

     5.   riigilõiv (vt Riigilõivu määrad) palume tasuda kohapeal sularahas või Money Order’iga.


ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMISEL TÄISKASVANULE peakonsulaadis, palume esitada:

 1. Avaldus, mis on täidetud musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks.

 2. Eesti kodakondsust tõendav dokument.

 • Näiteks Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass;  kaitseväe tunnistus;  kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik);  riigiametis töötamist tõendavad dokumendid (andmed on Riigiarhiivis, võimalus tellida peakonsulaadi vahendusel).
 • Perekonnakirjad, mida on võimalik tellida peakonsulaadi kaudu Eestist. Lähemat infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada peakonsulaadi koduleheküljelt: dokumendi tellimine
     3. fotoga isikut tõendav dokument.

     4. üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm).

     5. riigilõiv  (vt. Riigilõivu määrad)
 
    

ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMISEL LAPSELE peakonsulaadis, palume esitada:

 1. Avaldus, mis on täidetud musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks.

 2. üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm),  täpsemalt  Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

 3. fotoga isikut tõendav dokument.
 4. koopiad mõlema vanema passist.

 5. lapse teise vanema kirjalik nõusolek.

 6. mõlema vanema nimega lapse sünnitunnistus.

Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (näit. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilliga.
Apostill on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem infot apostilli taotlemisest Ameerika Ühendriikides, leiab siit
   
      7. riigilõiv (vt. Riigilõivu määrad)
 
 
1-AASTASE KEHTIVUSEGA SÕRMEJÄLGEDETA PASSI TAOTLEMINE
Erandkorras on võimalik taotleda posti või e-posti teel sõrmejäljekujutisteta passi, kui:
 • Teile on varem välja antud Eesti kodaniku pass või isikutunnistus
 • Te viibite välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või kus Teil on ebaproportsionaalselt koormav Eesti välisesindusse pöörduda.
1-aastase passi taotlus palume saata otse Eesti Politsei- ja Piirivalveametile, välisesindused taotlusi vastu ei võta. Täpsem info on leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
 

PASS VÄLJASTATAKSE  TAOTLEJALE ISIKLIKULT VÕI DOKUMENDI TAOTLEMISEL TAOTLEJA POOLT MÄÄRATUD VOLITATUD ESINDAJALE (täpsem info leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt) taotlusankeedil märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. 

Alla 15-aastase lapse puhul võib  passi või ID-kaardi vastu võtta üks lapse vanematest või tema seaduslik esindaja.

 
 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee