Eesti
English
KONSULAARINFO » RIIGILÕIVU MÄÄRAD »

Riigilõivu määrad jaanuaris 2019


RIIGILÕIVU  PALUME TASUDA SULARAHAS.

PALUME LEIDA TÄPNE SUMMA!

Tšekke aktsepteerime posti teel esitatud toimingute puhul.Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID

Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend;

rahvastikuregistri väljavõte)          

23 USD

Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta

35 USD

Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud

35 USD

 

EESTI PASS

Alla 15-aastastele lastele ja pensionäridele

23 USD

Täiskasvanud

69 USD

 

ID-KAART

Alla 15- aastastele ja pensionäridele

12 USD

Täiskasvanud

57 USD

 

EESTI PASS ja ID-KAART

Alla 15- aastastele ja pensionäridele

29 USD

Täiskasvanutele

92 USD

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE

Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine

57 USD


 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE

Notariaalne kinnitamine

35 USD

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST

Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine

34 USD

Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri

58 USD

Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta

23 USD

Karistusregistri teatise esmakordne tellimine

23 USD

 

Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu

35 USD

 

ELAMISLOAD

Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine

 29 USD

Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine

92 USD

Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine

136 USD

EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine

 57 USD

Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine

206 USD

Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine

 57 USD

Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine

 69 USD

Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine

 57 USD

Elamisloakaardi (all 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine

 12 USD

 ELAMISLOAD

VIISAD


lühiajaline Schengeni viisa (C)

69 USD

lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-12. a taotlejale 

40 USD

EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele

40 USD

pikaajaline viisa (D)

92 USD

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee