Eesti
English

Riigikogu valimised 2019

13.11.2018

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised.

Enne valimisi saadetakse igale valijale valijakaart. Eestist väljaspool elavatele valijatele saadetakse valijakaart elektrooniliselt. Soovitame kontrollida oma e-posti aadressi õigsust Eesti riigi infoportaalis: https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=30&loc=rrteenus.paring_enda_andmete

Valimiste ajal Ameerika Ühendriikides viibivad Eesti kodanikud saavad hääletada:

-        Elektroonselt kasutades Eesti ID-kaarti.

e- hääletus toimub lehel www.valimised.ee 21. veebruarist 2019 kella 9.00-st (Eesti aja järgi) kuni 27. veebruari kella 18.00- ni (Eesti aja järgi).

 

Kui teil ei ole ID-kaarti või see on aegunud, on veel aega seda uuendada.

ID-kaardi kehtivust on võimalik kontrollida Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel: https://www2.politsei.ee/et/teenused/e-paringud/dokumendi-kehtivuse-kontroll/

NB! Eesti Peakonsulaadis New Yorgis e- hääletada ei saa.

-        Posti teel.

Hääletussedeli saamiseks teavitage peakonsulaati kirjalikult hiljemalt 1. veebruariks 2019. Täidetud hääletussedel peab jõudma tagasi peakonsulaati hiljemalt 12. veebruariks 2019.


-        Isiklikult kohale tulles.

Peakonsulaat on hääletamiseks avatud 19. veebruaril 2019 kella 10.00-st kuni kella 16.00- ni ja 20. veebruaril 2019 kella 10.00-st kuni 16.00-ni.

Hääletamiseks võtke kaasa kehtiv EESTI isikut tõendav dokument.

Nendel päevadel toimub peakonsulaadis hääletamine AINULT hääletussedelitega, e- hääli ei ole võimalik anda!


Valimisringkonna määramine

Et valijal oleks võimalik kasutada oma õigust neil valimistel hääletada, peab olema kindlaks määratud valimisringkond. Kandidaadid, kelle poolt hääletada, ja mandaadid on määratud just valimisringkondade alusel. Välismaal elavast 87 500-st valimisõiguslikust Eesti kodanikust on valimisringkond praeguseks kindlaks määratud 77 000 inimesel. Eelkõige on valimisringkond kindlaks määramata neil, kes ei ole Eestis sündinud või kunagi Eestis elanud. Valijatel, kes on hääletanud eelnevatel Riigikogu valimistel, on valimisringkond määratud.

Kui Teil on kahtlusi, et Teie valimisringkond on määramata, saate seda kontrollida Eesti rahvastikuregistri kasutajatoelt aadressil abi@rahvastikuregister.ee

Samale e-posti aadressile (abi@rahvastikuregister.ee) on vaja valimisringkonna määramiseks teada anda võimalikult täpselt oma viimane elukoht Eestis. 

Kui Te ei ole Eestis elanud, palun edastage Eesti rahvastikuregistri kasutajatoele (abi@rahvastikuregister.ee) võimalikult täpselt oma vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis.

Elukoha andmete saatmisel palun pidage silmas järgmist:  

1)     Tallinna linna elukoha puhul andke teada vähemalt linnaosa,

2)     Tartu linna elukoha puhul märkige vähemalt Tartu linn ning

3)     mujal Eestis asunud elukoha puhul piisab, kui kirjutate, mis maakonnas see asus.

 

Valimistel saab hääletada ainult määratud valimisringkonna andmete olemasolul, mistõttu soovitame juba varakult andmed korrastada.

 

Täiendav info valimiste kohta: https://www.valimised.ee/et

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee