Eesti
English

1. juunist jõustus Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vaheline viisalihtsustusleping

03.06.2007

1. juunil 2007 jõustus Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vaheline viisalihtsustusleping, mille eesmärk on vastastikkuse põhimõtte alusel hõlbustada lühiajaliste viisade väljastamist, võimalusega viibida riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Viisalihtsustusleping kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide (v.a Suurbritannia, Iirimaa ja Taani) ning Vene Föderatsiooni kodanikele. Viisakohustusest on vabastatud nii Euroopa Liidu kui ka Vene Föderatsiooni diplomaatiliste passide kasutajad.

Viisataotluse menetlemise aeg on viisalihtsustuslepingu kohaselt kuni 10 kalendripäeva, mida võidakse vajadusel pikendada ning viisatasu, olenemata reisi eesmärgist, 35 eurot ehk 545 krooni. Kiirviisa eest, mille väljastamise otsustab konsulaarametnik ja mis antakse kolme tööpäeva jooksul enne eeldatava reisi algust, tuleb tasuda 70 eurot ehk 1090 krooni. Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni viisalihtsustuslepingust tulenevalt ei võeta enam viisatöötlemistasu teatud kategooriatesse kuuluvatelt viisataotlejatelt. Leping teeb lihtsustusi ka teatud viisataotlejate kategooriatele reisi eesmärgi dokumentaalseks tõestamiseks.

Leping lihtsustab ka mitmekordsete viisade väljastamist võimaldades anda kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni kodanike abikaasadele ja lastele, ametiülesandeid täitvatele kesk- ning regionaalvalitsuste, samuti parlamendi ja ülemkohtu liikmetele. Samuti on võimalik väljastada kuni üheaastase ning mõningatel juhtudel kahe kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid ajakirjanikele, autojuhtidele, rongipersonalile, ettevõtjatele ning ametlike delegatsioonide liikmetele

Rohkem informatsiooni Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelise viisalihtsustuslepingu kohta: http://www.vm.ee/est/kat_432/8510.html


TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee