Eesti
English

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad juunis 2009

08.01.2009

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks (07.06.2009) saanud 18-aastaseks. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Hääletamisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäeval 18-aastane ja kelle püsiv elukoht on Eestis.

NB! Valijate nimekiri koostatakse Eesti rahvastikuregistris olevate elukoha andmete alusel.

Ameerika Ühendriikides  püsivalt elav või ajutiselt viibiv Eesti kodanik saab hääletada peakonsulaadis New Yorgis.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses jaoskonnas.
Väljaspool elukohta saab hääletada ainult eelhääletamise päevadel.

http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=ET

 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee