Eesti
English

Juhilubade väljastamisest alates 01.07.2009

12.08.2009

Alates 01.07.2009 võib konsulaarametnik või aukonsul väljastada Eesti juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa või nende duplikaadi välisriigis viibivale Eesti kodanikule. Seega Eesti kodanikele on juhiluba võimalik väljastada nii Regionaalsetes Maanteeameti liiklusregistri büroodes kui ka Eesti välisesindustes.

Välisesindustest ning aukonsulite käest on võimalik juhilube kätte saada, kuid lubade vahetamise taotlused tuleb esitada Maanteeameti liiklusregistri büroodele Eestis. Juhilubade väljastamise kohta välisesindustele ega aukonsulitele eraldi taotlusi esitada ei ole vaja. Juhilubade väljastamine välisesindustes ja aukonsulite poolt puudutab vaid Eesti kodanikke. Eestis elamisluba omavatele välismaalastele antud teenus ei laiene.
http://www.ark.ee/atp/index.php?id=222

NB! varasema juhiloa peab isik tagastama ka siis, kui juhiluba on aegunud.
Vana loa tagastamise nõue on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 29.07.2004 määruses nr 169, §14 lg 3). Kui eelnev juhiluba on kadunud/varastatud, tuleb isikul teha omakäeline seletuskiri juhiloa kadumise/varguse kohta.

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee