Eesti
English

Eesti tunnustab kodanikupäeva puhul rahvadiplomaatia edendajaid

26.11.2010

Välisminister Urmas Paet tänab ja tunnustab kodanikupäeva puhul tänukirjadega tublisid rahvadiplomaatia edendajaid, kes on aidanud kaasa Eesti tutvustamisele ning suhete tihendamisele Ameerika Ühendriikides, Hispaanias, Iirimaal, Kanadas, Leedus, Saksamaal, Soomes, Taanis ning Venemaal.

Eesti välispoliitilisele mõjukusele ja heale mainele välisriikides saavad välisminister Urmas Paeti sõnul aidata kaasa kõik inimesed rahvadiplomaatia kaudu. „Inimeste vahetul suhtlemisel on väga oluline roll Eesti tutvustamise ning suhete, sealhulgas ka majandussidemete tihendamisel välisriikides,“ lausus Paet. „Hindame kõrgelt neid inimesi, kes on andnud olulise panuse Eesti tutvustamisele ning eestluse aktiivsele säilitamisele välismaal,“ rõhutas välisminister Urmas Paet.

Välisministeerium tunnustab järgmiseid inimesi:

Toomas Sõrra on kauaaegne Eesti kultuuri- ja koolielu arendaja New Yorgis Ameerika Ühendriikides. Ta on juhtinud Eesti Kooli ning andnud olulise panuse Eestit uudiste vahendamisse.

Pille Rojo on tegelenud oma põhitöö kõrvalt innukalt vabatahtlikuna Eesti kui turismisihtkoha tutvustamisel Hispaanias.

Moonika Tsavlotko on algatanud Dublinis Iirimaal mudilasringi, kus Eesti perede lapsed käivad koos eesti keele ilusat kõla nautimas. Samuti on Tsavlkova alustanud initsiatiiviga luua Dublinisse eestikeelne pühapäevakool.

Helgi Leesment on kogu oma elu tegelenud aktiivselt eestluse hoidmise ja säilitamisega ning Eesti tutvustamisega Alberta provintsis Kanadas.

Danute Sirijos-Giraite on andnud oma panuse eestikeelse kirjanduse ja Eesti näidendite tõlkimisel leedu keelde. Sirijos-Giraite on näiteks tõlkinud leedu keelde „Tõe ja Õiguse“ 1. osa.

Kristel Degener on andnud oma põhitöö kõrvalt panuse Eesti ja Saksamaa ettevõtjate vaheliste kontaktide edendamisse.

Kulle Raig on aastakümneid edendanud Soome ja Eesti kultuurisuhteid nii õpetaja, ajakirjaniku, kirjaniku kui ka tõlgina. Ta on olnud Soomes tegutseva Eesti Instituudi esimene juhataja, Soome-Eesti Seltside Liidu tegevjuht ning töötanud Eesti saatkonnas Helsingis aastatel 1991-1995.

Aire Mae Veskis-Hove on aastaid olnud Taani eestlasi ühendava Kopenhaageni Eesti seltsi „Eesti kodu“ juhatuse esinaine. Samuti juhib ta 9. aastat järjest tegutsevat Kopenhaageni Eesti Pühapäevakooli, mille eesmärk on õpetada Taani-Eesti segaperede lastele eesti keelt ja kultuuri.

Viiu Fjodorova on Peterburi Eesti seltsi esinaine, kes on aastakümneid tegelenud eestluse edendamisega ning Eesti tutvustamisega Peterburis Venemaal.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee