Eesti
English

Lembit Beecher AND THEN I REMEMBER

20.01.2012

20.01.2012 ja 21.01 2012

Lembit Beecher esitleb,

AND THEN I REMEMBER, dokumentaalne oratoorium.

Lembit Beecher, Eesti-Ameerika päritolu helilooja, esitleb New Yorgi DIMENNA kontserdisaalis 20. ja 21. jaanuaril kell 20.00 oma dokumentaaloratooriumi AND THEN I REMEMBER.

AND THEN I REMEMBER jutustab Lembit Beecheri vanaema, Taimi Lepasaare, elust Teise Maailmasõja ajal. Taimi Lepasaar sündis Eestis ja elas üle nii Nõukogude kui Saksa okupatsiooni. Oratooriumi autori soov ei ole ajaloolis-poliitilise sõnumi edastamine, vaid üksikindiviidi traagiliste mälestuste vahendamine muusikas, pildis ja tekstis.

THE DIMENNA CENTER FOR CLASSICAL MUSIC
450 w. 37th St. New York, New York 10018

Tegemist on avaliku üritusega. Sissepääs $15.

Täiendav info: www.lembitbeecher.com

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee