Eesti
English
Ameerika Ühendriikide külastamine »

Ameerika Ühendriigid - Travel Info

23.09.2015

TÄHELEPANUKS

ERISUSED RIIKI SISENEMISEL
ESTA-t (elektroonset reisluba) ei saa kasutada inimesed, kellel on nii ESTA partnerriigi kui samal ajal ka Iraagi, Süüria, Iraani või Sudaani topelt kodakondsus.
- ESTA-t ei saa kasutada ka need inimesed, kes on viimase 5 aasta jooksul eelmainitud nelja riiki reisinud. Erandiks on siinkohal sõjaväelased ja riigiametnikud, kes saavad endiselt ESTA alusel reisida.
Inimestele, kellel on kehtiv ESTA, kuid kes kuuluvad kategooriasse, kes edaspidi ESTA-t taotleda ei saa, antakse teada nende ESTA tühistamisest ning palutakse pöörduda konsuli poole viisa saamiseks.
Ametlik teadeanne Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumilt on leitav siit.
 
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tunnistas 1. veebruaril 2016 Zika-viirusnakkuse leviku rahvusvahelise tähtsusega  rahvatervise hädaolukorraks. Zika-viirusnakkus on endeemiliselt levinud Aafrikas, Kagu-Aasias ja Okeaanias. Alates aprillist 2014 on täheldatud Zika-viirusnakkuse epideemilist levikut Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, tänaseks on nakatanuid ka Ameerika Ühendriikides. Täpsemalt Zika-viirusnakkuse levikust Ameerika Ühendriikidest, on leitav siit.
 
Looduslikud tingimused
Ühendriikides esineb aastaringselt erinevaid erakorralisi ilmanähtusi nagu lumetorme, üleujutusi, orkaane, tornaadosid ning metsatulekahjusid. Läänerannikul võib esineda ka maavärinaid. Kuidas maavärina ajal käituda vaadake siit.
 
Orkaanide periood USA-s kestab enamasti juunist kuni novembrini. Arvestage ilmastikuoludega reisi planeerimisel vt  Ameerika Ühendriikide ilmateenistuse kodulehte . Eelkõige ohustavad tormid USA lõunaosariikide rannikupiirkondi. Mõelge läbi oma võimalik tegevus juhuks, kui orkaan peaks jõudma teie reisi sihtkohta. Käitumissoovitused ja -juhised leiate siit.  Ohualal on soovitatav jälgida kohalikku meediat ja täita päästeteenistuse korraldusi. Juhul, kui teid tormipiirkonnast evakueeritakse, teavitage sellest kindlasti oma lähedasi Eestis, et nad teaksid, et teiega on kõik korras. Võimaluse korral edastage neile ka oma uued kontaktandmed.
Kõikides erakorralistes olukordades tuleb jälgida kohalike ametivõimude jagatud teateid ning järgida antud juhiseid. Abiks on siin vastav kriisiteavitusrakendus.
 
Kuritegevus

Säilitada tavapärane ettevaatlikkus oma isiklike asjade suhtes. Soovitav on kaasas kanda vaid passi koopiat ning hoida sularaha ja pangakaardid eri kohtades. Reisijatel tuleb täpselt jälgida ametivõimude juhiseid. Ajakohast informatsiooni julgeolekolukorra kohta leiab Sisejulgeolekuministeeriumi kodulehelt

Seadused ja tavad

Lennujaamades ei ole soovitav teha kergemeelseid märkusi pommide või terroristide kohta.
USA 50-s osariigis kehtivad seadused ei pruugi omavahel ühtida. Mitmes osariigis on 18aastane isik täisealine, aga alkoholi ostmise vanusepiirang on 21aastat. Karistused võivad olla osariigist sõltuvalt äärmiselt ranged.
USAs on seadusega keelatud jätta lapsi (mõnes osariigis ka alaealist) järelvalveta. Laste jätmine üksi korterisse, hotellituppa, autosse, mänguplatsile, vankriga õue, tänavale, parki jm on keelatud. Politsei tõlgendab lapse järelevalveta jätmist, kui teadlikku tegevust, mis võib põhjustada ohtu lapse tervisele, psüühilisele seisundile ja elule. Naabrid, möödakäijad ning äri- ja puhkekohtade turvateenistused jälgivad tähelepanelikult ümbruskonda ning teavitavad politseid taolistest juhtumitest.

Juhul, kui Teid mingil põhjusel peetakse kinni politsei poolt, on Teil õigus võtta ühendust Eesti saatkonna või konsulaadiga.

Tollikontroll
Kontrollige infot enne reisi järgimiste linkide kaudu.
U.S. Customs&Border Protection INFO Center
Sigaretid, sigarid, tubakas
Alkohol

Liiklus
Eesti juhiload ei pruugi kehtida kõigis osariikides. Täpsem teave on leitav siit. Kui juhilubade andmed ei ole ingliskeelsed, võidakse nõuda rahvusvahelist juhiluba või USA-lisa. Autota liikumine väljaspool suurlinnu on keeruline ning asjakohane kindlustus on auto rentimisel kohustuslik. Auto rentimisel nõutakse krediitkaarti. Juhiseid eri osariikide piirangutest, nõuetest ja soovitustest kiirteedel sõitmiseks leiate siit.

Tervis
Haigestumiste ja õnnetusjuhtumite vastu on soovitav teha reisikindlustus ning tutvuda tingimustega enne reisi seetõttu, et tervishoiuteenuste kulud on USA-s kõrged. Vaid esmaabi on võimalik saada ilma eelneva tasuta. Üldjuhul keeldutakse ravi andmisest, kui ei ole tõendatud kindlustuse olemasolu või makstud deposiit. Ravikulud tuleb üldjuhul reisijal endal tasuda ning alles hiljem teha taotlus hüvitise saamiseks kindlustusfirmale.

Hädaabinumber (politsei, kiirabi) – 911

Ühendriikide nakkushaiguste järelvalve- ja ennetamiskeskuse kodulehelt saab aktuaalset informatsiooni nakkushaigustest. http://www.cdc.gov/

Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks vaktsiin.ee kodulehelt.

Soovitame kindlasti enne reisi end registreerida ja teha reisikindlustus. Lisaks tutvuda reisikindlustuse tingimustega.

Valuuta
Valuuta on USA Dollar. Pea kõikjal saab kasutada krediit- ja deebetkaarte.

Turismiinfo
Täpsemat informatsiooni vaatamisväärsuste kohta leiad: Turismiinfo, Avasta Ameerika


KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Passi kaotuse või muude probleemide tekkides soovitame ühendust võtta lähima Eesti saatkonnaga või aukonsulitega.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 440 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et Ameerika Ühendriikidel on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium sisenemistingimuste õigsuse ega nendest tekkinud kahjude eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Tallinnas
Kentmanni 20, 15099 Tallinn
Tel. (+372) 668 81 00
Faks (+372) 668 82 65
E-mail: USASaatkond@state.gov
http://estonia.usembassy.gov

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel Travel Information Manual  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

USAsse reisival kodanikul peab olema biomeetriline pass, mis peab  kehtima kogu plaanitava reisi vältel, kehtiv tagasi- või edasisõidu pilet ning eelnevalt elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemis ESTA saadud positiivne vastus. Viibimisaeg ei tohi ületada 90 päeva.

Palun taotlege reisiluba ainult läbi ametliku ESTA kodulehe.

Ametlik teadeanne Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumilt on leitav siit.
NB! ESTA positiivne vastus kehtib 2 aastat ja peab olema kehtiv vaid Ameerika Ühendriikidesse saabumise hetkel. Kontrollige enne reisi oma elektroonilise reisiloa kehtivust!

Kui teie ESTA vastus on negatiivne või teie tegevus Ameerika Ühendriikides toob kaasa teie tasustamise, siis tuleb taotleda viisat. Kasutage viisavabaduse wizard'it, et vaadata, kas sobite viisavabaks reisimiseks.

Reisijad kes plaanivad USAsse jääda kauemaks kui 90 päeva (ajutised töötajad, tudengid, vahetusprogrammides osalejad, jne) peaksid taotlemamitteimmigrandi viisat.

Need, kes kavatsevad USAsse emigreeruda ja sinna alaliselt elama jääda („green card"), peaksid taotlema immigrandi viisat.

Kehtiva viisa alusel saab jätkuvalt Ameerika Ühendriikidesse reisida eesmärgil, mille jaoks viisa väljastati.
Kui passi kehtivus lõppeb enne viisa kehtivuse lõppu, tuleb riiki sisenedes esitada kehtiv viisa kehtetus reisidokumendis ja kehtiv reisidokument. Viisakleebist üle kandma ei pea, samas on see soovi korral võimalik.

Üksikasjalik teave USA viisavabaduse programmi ning viisa taotlemise osas on kättesaadav USA Saatkonna Tallinnas koduleheküljel.

 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee